Erfaren regnskapsfører oslo

Erfaring er viktig når man skal velge seg en regnskapsfører. Erfaring er noe man opparbeider seg over tid, og man bygger erfaring innefor forskjellige fagområder. Med dagens jobbmarked bytter ledere og medarbeidere arbeidsplasser oftere enn man gjorde tidligere. Dette gjør at regnskapsførerselskap kan miste nøkkelpersoner, men regnskapsførerselskapet vil alltid sitte igjen med noe av erfaringen. Det kan være gjennom informasjonsdeling, prosesser, rutiner, systemer osv.

Hvis man utelukkende baserer seg på regnskapsførerselskapets alder (stiftelsesdato), vil disse regnskapsføreren være de mest erfarene i Oslo:

Bedriftsøkonomisk Institutts Regnskapskontor AS
Haston AS
Hallgren Finansforvaltning Haff AS
Econpartner AS
Nor-Atlantic AS
Ross Invest AS
Account Regnskapskontor AS
Regnskaps-Centeret AS
Faktum Regnskap AS
Norsk Regnskaps-Reform AS
Ar-Ja Regnskapsbyrå AS
Høybråten Regnskapsservice AS
Aba Dataregnskap AS
Apropo Regnskap AS
Sva Regnskapskontor AS
Epsilon AS
Solid Økonomi AS
Haslestad Regnskap AS
Resultat Regnskapsservice AS
Abacus Regnskapskontor AS